De regenboog

 • Geplaatst op
 • Door De Vrolijke Engel
 • 2
De regenboog

De regenboog

De regenboog is een prachtig verschijnsel in de lucht die in de loop der tijd diverse symbolische betekenissen heeft gekregen. Ongrijpbaar, fantasievol, kleurig, hoopvol, het zijn allemaal termen die genoemd worden wanneer het om de regenboog gaat. Niet verwonderlijk, want zo snel als de regenboog kan verschijnen, zo snel kan hij ook weer verdwenen zijn. En vaak is een regenboog maar lastig of vaag te zien. Extra bijzonder is het dan ook als een regenboog in zijn volle glorie met heldere en duidelijke kleuren te zien is.
De pot met goud aan het eind van de regenboog, het genadeverbond na de bijbelse zondvloed, de rainbow bridge, het zijn allemaal belangrijke verhalen die in de loop der tijd met de regenboog verbonden zijn.
We hebben de verschillende verhalen en symbolieken over de regenboog voor u uitgezocht en op een rijtje gezet.

Wat is een regenboog?

Allereerst even een kille en koude wetenschappelijke verklaring om mee te beginnen.
Waar men vroeger (en dat heb ik het over écht vroeger) nog dacht dat een regenboog een transportmiddel van de Goden, een tweekoppige slang die het water uit de zee opdronk of een Godin genaamd Iris was, weten we inmiddels wel beter. Het is niets meer dan een optische illusie, die ontstaat wanneer een (laagstaande) zon tegen een nevel van kleine waterdruppels aan schijnt. Het is een optisch effect dat veroorzaakt wordt de de breking en weerspiegeling van het licht in de waterdruppels. Door deze breking van het licht verschijnt er een grote gekleurde cirkelboog. Het is min of meer hetzelfde effect als wanneer het zonlicht door een suncatcher schijnt. Het witte licht wordt gebroken en is vervolgens te zien als een aaneenschakeling van... nou ja, alle kleuren van de regenboog!

Het meteorologische fenomeen regenboog is natuurlijk veel uitgebreider dan dit (zo zijn er heel veel verschillende soorten regenbogen) maar in dit blog zullen we verder ingaan op de diverse symbolische betekenissen van de regenboog.

De regenboog en de Bijbel

In de bijbel speelt de regenboog een belangrijke rol na de zondvloed.
Na de zondvloed verscheen voor Noach een regenboog in de lucht als belofte van God de aarde niet opnieuw door een zondvloed te vernietigen. Het was een Goddelijk genadeverbond met alle levende wezens op aarde.

Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt.
Genesis 9:14-15

Dit verklaart ook gelijk de positieve associatie met de regenboog. Het is een teken van hoop en vrede, maar ook het symbool van de brug tussen hemel en aarde. Het is een verbinding van het aardse met het goddelijke. Het was immers een teken van God zelf aan ons, de mensen.

De regenboog en het hiernamaals

In het verlengde hiervan ligt de verklaring van de regenboog als zijnde de overgang van het aardse leven naar het hiernamaals. De regenboogbrug (in het engels “over the rainbow bridge”) is bijvoorbeeld de plek waar alle dieren naartoe gaan als ze overlijden.
Een mooi voorbeeld hiervan ziet u in deze prachtige Rainbow Bridge Angel. De dierenpootjes laten de weg zien van het aardse leven naar het volgende.
Het is dan ook niet vreemd dat vele schilderijen, tekeningen en kaarten die het hiernamaals voorstellen, een regenboog laten zien. Het is de verbinding tussen het aardse, stoffelijke leven en het hiernamaals, het hemelse, het goddelijke.

Een regenboog is prachtig, magisch en vluchtig. Zo snel als hij verschijnt, zo snel kan hij ook weer verdwenen zijn. Het is een teken dat we moeten kunnen loslaten. Als een dierbare is overleden, dan gaat hij/zij verder in het hiernamaals. Aan iemand vast blijven houden en niet los kunnen laten zou de ziel van de overledene beletten om door te gaan. De regenboog laat zien dat het aardse bestaan prachtig, maar slechts vluchtig is en dat het leven niet stopt wanneer het stoffelijke lichaam sterft. Het is overal om ons heen, ook al zien we het niet. Maar soms, mogen we een glimp opvangen, om het vervolgens ook weer los te laten om weer verder te gaan in het “hier en nu”.

Troost

Een regenboog staat voor menigeen bekend als een symbool van troost.
Een regenboog wordt veroorzaakt door een regenbui. Zonder regendruppels immers geen regenboog. Maar zoals de regenboog niet zonder regen kan, zo kan hij ook niet zonder de zon.
De regenbui staat symbool voor verdriet; de regendruppels zijn de tranen die over de wangen van de wereld rollen. Donkere wolken maken de wereld somber, donker en koud.
De zon is het tegenovergestelde: het maakt de wereld warm, vrolijk en licht.
Het spreekwoord “na regen komt zonneschijn” is de versmelting van deze 2 uitersten. Komen ze samen, dan ontstaat er een fenomeen dat beiden overstijgt; zowel de regen als de zon transformeren samen tot iets wat groter is dan ze beiden apart ooit kunnen zijn; 1 + 1 = 3! De Regenboog!

De regenboog zegt hiermee dat zowel licht als donker er allebei mogen zijn. Zonder schaduw geen licht en zonder kou geen warmte. Het is een belofte dat ook na de regen weer zonneschijn zal komen. Hou vol, want hoe donker het nu ook lijkt, op een dag breekt de zon weer door. Je verdriet mag er zijn, want zonder verdriet is er geen liefde. Het verdriet laat ons zien dat we lief hebben. En wat je lief hebt zal gekoesterd blijven.

Teken van de engelen

Dit kan ook een reden zijn waarom regenbogen vaak worden gezien na het overlijden van een dierbare of in tijden van groot verdriet of wanhoop. Het wordt dan vaak gezien als een teken van de engelen.
In zeer verdrietige tijden lijkt het of we er alleen voor staan en het nooit meer licht om ons heen zal worden. De engelen willen je op zo'n moment laten weten dat je er niet alleen voor staat en dat er voor je gezorgd wordt, ook al voel je dat niet zo.
Maar engelen zijn in de regel niet zichtbaar voor mensen. Daarom is het lastig voor ons om te weten dat ze er zijn. Ze gebruiken daarom vaak herkenbare tekens of symbolen om zich kenbaar aan ons te maken.

Voorbeelden hiervan heeft u vast zelf wel eens (bewust of onbewust) opgemerkt:
het steeds opnieuw zien van bepaalde getallen op de klok, een wit veertje op een ongebruikelijke plek, het gevoel van een aanraking terwijl er niemand om je heen is, etc. Zo wordt ook gezegd dat het zien van een regenboog een teken van de engelen is om je eraan te herinneren dat je er niet alleen voor staat: hoe donker het nu ook om je heen lijkt, op een dag schijnt ook voor jou weer de zon!

Als je vaak (of vaker dan gemiddeld) een regenboog ziet, dan zou dat een teken van de engelen kunnen zijn dat zij zich bezighouden met een wens die je op dat moment (bewust of onbewust) hebt. Door je een regenboog te tonen, vertellen ze je dat ze er alles aan zullen doen om je wens werkelijkheid te maken. Een regenboog staat immers symbool voor Gods belofte van liefde, genade en veiligheid.

Het zien van een regenboog kan ook betekenen dat je op de juiste weg zit en dat de engelen je aanmoedigen om verder te gaan.

Regenbogen en kinderen

Regenbogen zijn prachtig, kleurrijk en magisch! Geen wonder dat regenbogen een veel voorkomend onderwerp in hun belevingswereld zijn.
Het is ook een symbool dat regelmatig in tekeningen van kinderen (met name in de leeftijd van 3 tot 8 jaar) te zien is.

Een regenboog kan bij kinderen symbool staan voor een overgangsperiode of ingrijpende verandering. Op vroege leeftijd bijvoorbeeld de overgang van thuis naar voor het eerst naar school gaan. Of de overgang van de kleuterschool naar de basisschool. Dit kunnen intensieve overgangen zijn voor (gevoelige) kinderen.

Maar ook ingrijpende veranderingen in de thuissituatie zoals een verhuizing of echtscheiding kunnen leiden tot het (meer) tekenen van regenbogen. De regenbogen kunnen dan afhankelijk van hoe ze getekend worden verschillende betekenissen hebben. Er is een aantal opvallende punten die vaak terugkomen:

 • Wordt een regenboog breed en hoog in de lucht getekend? Dan kan de regenboog gelinkt zijn aan overgang en verandering, zoals hierboven genoemd. Het kan helpen om met het kind in gesprek te gaan over waar het mee zit en op die manier te helpen met de verwerking van ingrijpende situaties.

 • Wordt de regenboog specifiek om iets of iemand heen getekend? Dan kan het zijn dat de regenboog een beschermende of afschermende symboliek heeft. Het kind kan zich bewust of onbewust zorgen maken over iets of iemand en de regenboog is een manier van bescherming omdat het (vaak kleine) kind dit in het echte leven zelf niet kan.
  Wordt een regenboog boven het huis van het kindje getekend? Dan kan het zijn dat er zorgen zijn over de thuissituatie of dat het kindje zich zorgen maakt over zijn of haar gezinsleden. Een regenboog kan in dit geval staan voor hoop. Hoop op verandering of betere tijden.

 • Wordt de regenboog om het kindje zelf heen getekend? Dan kan het zijn dat het kind behoefte heeft om zichzelf af te schermen (bijvoorbeeld tegen teveel prikkels) of dat het behoefte heeft aan meer rust of eigen ruimte. Dit wordt vaak gezien bij tekeningen van hooggevoelige kinderen. Deze zijn extra gevoelig voor prikkels en indrukken van buitenaf en de regenboog om zichzelf is een teken dat het rust of afscherming nodig heeft. Hier kan dan over gesproken worden en wellicht rekening mee gehouden worden.

Pot met goud

Natuurlijk kan deze niet ontbreken: “Aan het eind van de regenboog staat een pot met goud”. Wie heeft er niet van gehoord?
Deze mythe komt uit Ierland, het land van de leprechauns. Leprechauns zijn mythische wezens (vergelijkbaar met kabouters) uit de Ierse folklore.

Volgens de mythe hadden de elven een grote pot met goud. Ze gaven de leprechauns de magische kracht om plotseling te verdwijnen als ze dat willen. Leprechauns houden ervan om grappen en kwajongensstreken uit te halen, dus de kracht om zomaar te kunnen vedwijnen kwam ze hierbij goed van pas! Ze konden gekke streken uithalen (die overigens nooit ernstig van aard zijn, leprechauns zijn over het algemeen vriendelijk van aard) zonder gepakt te worden!
Maar in ruil voor deze kracht moesten ze de pot met goud van de elven bewaken.
De leprechauns hebben de pot met goud vervolgens aan het eind van de regenboog verstopt. Aangezien “het eind van de regenboog” niet bereikt kan worden is het de perfecte verstopplek voor datgene dat niet gevonden mag worden.
Iemand die de pot met goud willen vinden staat het onmogelijke te wachten. Want door de magische kracht die de leprechauns van de elven hebben gekregen is het allereerst al héél lastig om een leprechaun te vinden, laat staan te vangen of vast te houden! Krijg je de leprechaun vervolgens zover de geheime plek van de pot met goud te vertellen (wat volgens de mythe overigens gepaard gaat met ongeluk voor degene die de leprechaun dwingt de geheime plek te vertellen, maar dat is weer een ander verhaal) dan zal deze nooit gevonden kunnen worden!

Om deze reden staat de regenboog in sommige overleveringen ook symbool voor materiële rijkdom.

Een symbolische regenboog

De regenboog is dus een prachtig symbool voor hoop, vrede en troost. Een symbool voor een lichtpuntje in moeilijke tijden, "achter de wolken schijnt te zon" en de belofte van een nieuw begin. Slechts 1 klein zonnestraaltje kan een donkere regenbui omtoveren tot een prachtige regenboog!

De regenboog zou dus een prachtig cadeautje zijn voor iemand die je een hart onder de riem wilt steken of wilt laten weten dat je er voor hem of haar bent. Ware het niet dat zo'n regenboog toch wat, tja.... lastig geven is ;)
Maar we hebben wel een aantal prachtige (zelfgemaakte) wenskaarten met regenboogkleuren zoals deze bijzondere wenskaart "voorbij de regenboog" of deze prachtige wenskaart "de wereld is mooier met jou"

Maar ook een suncatcher is een prachtig symbolisch cadeau voor iemand die wel een klein regenboogje kan gebruiken!|
Suncatchers zijn er in vele vele soorten en maten, maar allemaal hebben ze 1 ding gemeen: Hangt hij in de zon, dan geeft hij je de mooiste regenboogjes!
Suncatchers zijn geslepen in vele facetten, waar het zonlicht doorheen schijnt. Het zonlicht wordt vervolgens gebroken en ieder facet breekt het zonlicht in een prachtig regenboogje. Deze schijnt vervolgens op de muur, de vloer, het plafond, waar het licht ook maar heen kan schijnen.

De Vrolijke Engel verkoopt diverse prachtige suncatchers, allemaal gemaakt van AAA-kwaliteit kristal! Dit ziet u terug aan de vorm, helderheid en precisie van de geslepen facetten.

“Wees de zonnestraal die een prachtige regenboog in iemands regenbui laat schijnen!”

 

Wist u dat:

 • een regenboog meer dan een miljoen kleuren bevat, maar dat we er slechts een stuk of 10 met onze ogen kunnen waarnemen?

 • een regenboog eigenlijk geen boog of halve cirkel is maar perfect rond? Vanuit een vliegtuig is een regenboog in zijn geheel als perfecte cirkel te zien

 • hoe groter de druppels zijn hoe intenser maar smaller de regenboog is?

 • in Thailand er een bijgeloof is dat je wijsvinger eraf valt als je naar een regenboog wijst?

 

Reacties

 1. Christel Matthijs Christel Matthijs

  Wat betekend een omgekeerde regenboog? Onlangs eentje opgemerkt tijdens een wandeling en wel heel mooi

 2. Johanna van Hooij Johanna van Hooij

  Zoveel verschillende betekenissen ,maar voor velen betekent het alleen maar dat het staat voor Homoseksualiteit!Wat zijn mensen toch ontzettend dom en/of onwetend!

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
U koopt momenteel artikelen voor lijstje '' Stop aankopen voor dit lijstje