Privacy Policy

Webshop De Vrolijke Engel voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze privacy policy is overeenkomstig deze eisen opgesteld. Bij het ingaan van de ePrivacy verordening is het mogelijk dat de privacy policy opnieuw aangepast wordt.

De huidige versie van deze privacy policy is opgesteld op 1-1-2021

 


 

Privacy beleid De Vrolijke Engel

https://www.devrolijkeengel.nl

 

 

Over ons privacy beleid

Bij het plaatsen van een bestelling bij "De Vrolijke Engel" hebben wij naam, factuur- en afleveradres en uw e-mail adres nodig. Dit uitsluitend om de bestelde producten naar u te kunnen verzenden of om contact op te nemen over uw bestelling. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een bestelling te kunnen verwerken. Verder kunt u aanvullende informatie geven, bijvoorbeeld bedrijfsinformatie als u voor uw bedrijf bestelt.
De genoemde gegevens vormen geen hoog  risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. 
Indien u ervoor kiest de vereiste gegevens niet met De Vrolijke Engel de delen, is het niet mogelijk de bestellingen te verwerken. 

De Vrolijke Engel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden en gebruiken het ook ongevraagd niet zelf voor het versturen van commerciële berichten. Indien gegevens gedeeld worden met internationale organisaties, zal dit geanonimiseerd (niet te herleiden naar een bepaald persoon) gebeuren, tenzij we juridisch hiertoe gedwongen worden. 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De Vrolijke Engel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden was 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

De Vrolijke Engel verkrijgt geen persoonsgegevens via derden. De persoonsgegevens die De Vrolijke Engel verwerkt, zijn aangeleverd door de klant en/of nieuwsbrief abonnee.

 


 

Cookies:

 

"De Vrolijke Engel" maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar uw browser wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen wij toestemming voor het plaatsen van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u alle cookies weigert, kunt u niet volledig gebruik maken van alle producten en diensten die "De Vrolijke Engel" biedt.

Zie ook onze Cookie verklaring

 

Google Analytics

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Met behulp van Google Analytics-cookies mogen persoonsgegevens van websitebezoekers worden verwerkt zonder hun voorafgaande toestemming.

Wij verklaren dat De Vrolijke Engel

  • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten; 
  • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd; 
  • 'gegevens delen' heeft uitgezet 

Google is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van bezoekers en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets (verkregen via andere websites) interpreteren en alleen op die manier mogelijk uw bewegingen op het internet volgen. Google kan deze informatie eventueel gebruiken voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

 

Cookies van derde partijen

 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

 

 

Webwinkelsoftware

 

Lightspeed

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Ook wordt de webshop gehost op de servers van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden via deze cookies geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

 

Herinnering winkelwagentje 

 

We verzamelen persoonlijke gegevens, als bijvoorbeeld email, factuur en verzend adres en telefoonnummers. Ons primaire doel in het verzamelen van persoonlijke gegevens is om je als bezoeker een zo soepel, efficiënt en gepersonaliseerde winkel ervaring te laten ervaren. Zo contacteren wij bijvoorbeeld klanten die hun winkelwagen hebben laten staan om te kijken of er een probleem was.
Dit proces wordt uitgevoerd door Lightspeed. Zie de paragraaf hierboven voor meer details.

 

 

Sociale media

 

U heeft de mogelijkheid sociale media (bijvoorbeeld Facebook) te gebruiken voor het inloggen op uw account en het delen van onderdelen van de website. Indien u hiervan gebruik maakt, gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van de betreffende sociale media. Zie hiervoor ook onze Cookie-verklaring. Als u een pagina bezoekt op onze webshop, kunnen cookies geplaatst worden van Google, Pinterest, Youtube, Facebook en Twitter.

 

 

E-mail en mailinglijsten

 

Laposta

 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven sinds januari 2019 met Laposta. Laposta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de afmeld link. Indien u hier gebruik van maakt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Laposta beveiligd opgeslagen. Laposta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die geanonimiseerd inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Wij kunnen wel zien dat een e-mail is geopend maar niet welk e-mail adres of welke klant hieraan gekoppeld is. De privacy pagina van Laposta vindt u hier: https://laposta.nl/beveiliging-gegevens

Hoewel webshops wettelijk gezien iedereen die een aankoop heeft gedaan een nieuwsbrief mogen sturen, zullen we van deze mogelijkheid geen gebruik maken. We verzenden alleen nieuwsbrieven naar degenen die hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven via de dubbele opt-in mogelijkheid op onze website.

 

 

 

Payment processors

 

Betaalgegevens:

Uw creditcard of betalingsgegevens worden door ons niet bewaard, omdat deze uit veiligheidsoverwegingen niet worden opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens die bij "De Vrolijke Engel" bekend zijn, zullen nooit voor commerciële doeleinden aangeboden of verkocht worden aan derden.

U heeft de vrijheid te kiezen uit de verschillende betaalmogelijkheden die De Vrolijke Engel aanbiedt. Op het moment dat u kiest voor een betaalprovider, gaat u een overeenkomst aan met de betreffende betaalprovider. Op dat moment is de privacy policy van deze betaalprovider van toepassing op de gegevens die u verstrekt. Lees meer over de verschillende betaalmogelijkheden op onze informatiepagina betreffende betaalmogelijkheden.

 

MultiSafepay

 

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Ook de verwerking van de betalingen via VVV cadeaukaarten wordt gedaan door Multisafepay. 

Meer informatie met betrekking tot de verwerking van gegevens via Multisafepay is te vinden op de AVG/GDPR pagina van Multisafepay.

 

 

Billink en Paypal

 

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink en Paypal, verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Billink en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Billink en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Billink en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billinks en Paypals dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Billink en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

 

Privacy statement betreffende betaling via Billink:

 

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die De Vrolijke Engel in het kader van de bedrijfsvoering

verwerkt, worden (mede)door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

  1. risico analyses
  2. de voorkoming, opsporíng en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

 

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: "Billink").

Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Bíllink, die de inning van de vordering zal verzorgen, Uw gegevens worden door ons namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties.

 

Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75 % per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.

Bíllink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro

voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

 

 

Beoordelingen (reviews)

 

De Vrolijke Engel werkt samen met Webwinkelkeur (webwinkelkeur.nl) voor het beoordelen van de webshop als geheel envoor het beoordelen van aangeschafte artikelen.

Voor deze beoordelingen hebben beide partijen toegang tot uw naam en e-mail adres. Deze gegevens worden door deze partijen niet met derden gedeeld.

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews betreffende Webshop De Vrolijke Engel via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

De Vrolijke Engel garandeert dat elke beoordeling geplaatst is door echte klanten. Beoordelingen die onwaarheden bevatten worden voorgelegd aan WebwinkelKeur. WebwinkelKeur kan dan bepalen of een beoordeling al dan niet geplaatst wordt.

Enkele dagen na uw aankoop ontvangt u een e-mail waarin u gevraagd wordt een beoordeling over onze webshop te geven. Deze e-mail wordt door het systeem van WebwinkelKeur automatisch verstuurd en kan door ons niet geannuleerd worden. Als u iemand wilt verassen met uw bestelling, zorg er dan voor dat u een e-mail adres opgeeft waar de ontvanger geen toegang toe heeft. U bent uiteraard vrij om al dan niet in te gaan op de uitnodiging.

 

 

Dropshipping

 

Enkele artikelen die De Vrolijke Engel niet standaard op voorraad heeft, worden verzonden via dropshipping. Dit betekent dat deze artikelen direct vanuit de leverancier naar de klant worden verstuurd. Hiervoor heeft de leverancier de verzendgegevens nodig. Deze gegevens worden hiertoe met de leverancier gedeeld.

 

 

Statistieken:

 

Deze website maakt gebruik van etracker-technologie ( www.etracker.com ) en Google Analytics om gegevens te verzamelen over het gedrag van bezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden gebruikt voor marketing en het optimaliseren van de website. Alle bezoekersgegevens worden opgeslagen onder een anoniem gebruikers-ID om een totaalprofiel van gebruikers op te bouwen. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies. De gegevens blijven echter volledig anoniem. Met deze gegevens kan de identiteit van bezoekers niet worden vastgesteld. De gegevens worden ook niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. U kunt de toekomstige vergaring en opslag van gegevens van eTracker te allen tijde weigeren.

 

eTracker

De Vrolijke Engel gebruikt de diensten van eTracker GmbH, Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om het gebruik van de website (devrolijkeengel.nl) te analyseren. Hiertoe worden cookies gebruikt voor het mogelijk maken van statische analyses van het gebruik van deze website door gebruikers. Cookies zijn kleine tekst bestandjes die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden door de browser. eTracker cookies bevatten geen informatie die een specifieke gebruiker kan identificeren. De Vrolijke Engel en eTracker registreren bepaalde handelingen maar registreren niet door welke gebruiker deze handelingen verricht worden.
De data die gegenereerd worden met eTracker worden verwerkt en opgeslagen in Duitsland in opdracht van De Vrolijke Engel en is onderhevig aan strenge gegevensbescherming door Duitse en Europese gegevensbeschermings wetten en standaarden. In verband hiermee is eTracker gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met de "ePrivacyseal data protection seal of approval". De gegevens worden verwerkt op de wettelijke basis van Art.6 Sectie 1 lit f (grondslag) van de GDPR (AVG). eTracker anonimiseert het IP adres zo vroeg mogelijk en versleutelt login of apparaat ID's naar een unieke sleutel die niet aan een specifiek persoon gekoppeld kan worden. Deze data worden niet gecombineerd met andere data en worden niet doorgegeven aan derden. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens zonder consequenties voor uzelf. Dit kan via onderstaande knop. Vertaling van de knop: Ik maak bezwaar tegen het verwerken van mijn persoonlijke gegevens met eTracker op deze website.
Meer informatie betreffende gegevens bescherming met eTracker vindt u hier (duits)
en hier (engels).

 

 

Filmpjes

 

Vimeo video player

Vimeo's embeddable video player gebruikt first-party cookies die essentieel geacht worden voor het afspelen van de aangeklikte video. Vimeo gebruikt geen cookies van derden voor statistieken of marketing als de video verschijnt op de website van De Vrolijke Engel.

 

 

 

Verzenden en logistiek

 

PostNL/MyParcel

Te verwerken bestellingen worden door De Vrolijke Engel zelf ingepakt en verzonden met PostNL via MyParcel (100% dochter van PostNL). Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Klik hier voor de privacy pagina van MyParcel.

 

 

 

Facturatie en boekhouden

 

Amasil administratiekantoor

 

De boekhouding van De Vrolijke Engel wordt verzorgd door Amasil administratiekantoor (www.amasiladministratie.nl). De belastingaangifte betreffende inkomende en uitgaande facturen wordt door dit kantoor verzorgd. Alleen persoonsgegevens die betrekking hebben op de facturatie worden aan Amasil doorgegeven.

 

 

Externe verkoopkanalen

 

 

Marktplaats.nl

 

Wij verkopen geen artikelen meer via Marktplaats.nl.

 

 

 

Google Shopping

 

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Google Shopping. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Google Shopping uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

 

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. IP-adressen worden geanonimiseerd verwerkt. 

 

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan De Vrolijke Engel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

 

Bewaartermijnen

 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

 

 

Beveiliging

 

Webshop De Vrolijke Engel doet zijn uiterste best uw gegevens te beveiligen. Gegevens die u doorgeeft via de formulieren op de website van De Vrolijke Engel worden automatisch opgeslagen op de beveiligde servers van Lightspeed (https://www.lightspeedhq.nl/privacy-beleid/). Deze gegevens zijn door De Vrolijke Engel alleen te benaderen met behulp van inloggegevens. Wachtwoorden van gebruikers zijn ook door De Vrolijke Engel niet te achterhalen doordat deze versleuteld worden opgeslagen. Gegevens die u doorgeeft via e-mail worden lokaal en op de servers van onze e-mail hosts (Lightspeed en Gmail). Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid

Lokaal wordt ons netwerk beschermd met behulp van virusscanners, firewalls, SSL-verbindingen en wachtwoorden.

 

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Indien u een account heeft bij De Vrolijke Engel, kunt u eventuele aanpassingen zelf aanbrengen door op uw account in te loggen: https://www.devrolijkeengel.nl/account/

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

 

Recht op vergetelheid

 

U kunt vragen persoonsgegevens te wissen als de verwerking niet voldoet aan de eisen van de AVG. Dit kan het geval zijn in de volgende omstandigheden:

  • Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • Wanneer iemand een eerdere toestemming intrekt en er geen rechtvaardiging is voor de verwerking.
  • Wanneer iemand bezwaar maakt tegen de basis waarop een verwerkingsverantwoordelijke de gegevens verwerkt.
  • Wanneer de gegevens op andere wijze onwettig worden verwerkt.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van De Vrolijke Engel. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

 

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken (zie onderaan deze pagina).

 

Voor vragen en klachten betreffende de privacy en gegevensverwerking kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Voor overige klachten en bemiddeling kunt u terecht bij Stichting Webwinkelkeur: https://www.webwinkelkeur.nl/consument

 

 

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

 

 

Contactgegevens

De Vrolijke Engel

Cunerastraat 34

1688WE Nibbixwoud

Nederland

T (031) 229-5048

E [email protected]

Contactpersoon voor privacy zaken Johan Jong

 

U koopt momenteel artikelen voor lijstje '' Stop aankopen voor dit lijstje