Algemene voorwaarden

 

Naam:

   De Vrolijke Engel
Adres:    Cunerastraat 34
1688 WE  Nibbixwoud
Nederland
     
K.v.K. te Alkmaar:     55558984
Rabobank: (IBAN)  

NL44 RABO 0351 4436 49
tnv De Vrolijke Engel te Nibbixwoud

 

1. Aanvaarding van onze voorwaarden
Tenzij anders overeengekomen, gaat de klant bij aankoop van de artikelen akkoord met onderstaande voorwaarden. 

2. Leveringstermijn
Wij streven ernaar om het product binnen 2 (werk)dagen te leveren maar kunnen geen garantie geven betreffende de levertijd aangezien wij hierbij afhankelijk zijn van PostNL of een eventuele andere bezorger. Tijdens grote drukte bij PostNL (bijvoorbeeld gedurende de feestmaand), slechte weersomstandigheden zoals gladheid, etc. is het mogelijk dat een bestelling vertraging oploopt. De Vrolijke Engel kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden. 

3. Prijzen
Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling der goederen geldende prijzen aangerekend. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO's en inclusief omzetbelasting (btw). Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs kenbaar worden gemaakt. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke typefouten.


4. Betaling
"De Vrolijke Engel" hanteert de volgende betaalmethodes:

  • betaling via Multisafepay (iDeal, Bancontact MrCash, KBC, Belfius of bankoverschrijving);
  • Achteraf betalen via Billink;
  • betaling via PayPal;
  • storting op rekening nummer (NL44 RABO 0)351 4436 49; levering na ontvangst van uw betaling;
  • contant bij afhalen in Nibbixwoud; Overigens gaat ook bij afhalen de voorkeur uit naar vooruitbetalen via iDeal, Paypal of eventueel overschrijving.

Elke bestelling houdt automatisch een betalingsverplichting in. De bestelling wordt verstuurd zodra het te betalen bedrag is overgemaakt. In geval van betaling via Billink, wordt de bestelling zo snel mogelijk verzonden.

Zie de privacy voorwaarden betreffende betaling via Billink op onze privacy pagina

U moet minimaal 18+ zijn om de betaalmethoden van Billink en In3 te gebruiken. Als u op tijd betaalt, voorkomt u extra kosten en zorgt u dat u in de toekomst nogmaals gebruik kunt maken van deze diensten.

 

5. Klantgegevens
Alle correspondentie betreffende de bestelling, verzending en betaling (waaronder orderbevestiging, betaalbevestiging, facturatie, betaalgegevens, etc) geschieden via email. 
De klant is altijd verantwoordelijk voor het correct invoeren en controleren van deze gegevens. De Vrolijke Engel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor ontstane problemen door onjuist ingevulde klantgegevens.
Controleer met name (maar niet uitsluitend) het emailadres omdat alle correspondentie via email geschiedt.
Kiest u voor achteraf betalen via Billink, dan ontvangt u enkele dagen na het plaatsen van uw bestelling een email met betaalinstructies van Billink. Bij het invoeren van een verkeerd emaildres (bijvoorbeeld door een schrijffout, hoe klein ook) kunnen deze mails, maar ook bijvoorbeeld emails met betaalherinneringen niet ontvangen worden. Dit kan onnodige sommatiekosten tot gevolg hebben. 
Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om de gevraagde gegevens correct in te vullen en te controleren, De Vrolijke Engel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor problemen die ontstaan door incorrect ingevoerde klantgegevens. 


6. Retourzenden/herroepingsrecht
Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien kalenderdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met "De Vrolijke Engel" te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven. Indien de afnemer de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk of per email aan "De Vrolijke Engel" te melden. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking, binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan "De Vrolijke Engel" retourneren, conform de door "De Vrolijke Engel" verstrekte instructies. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Bij vooruitbetaling zal "De Vrolijke Engel" het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan de afnemer terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.


7A. Gebrekkig product 
"De Vrolijke Engel" raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Merkt u gebreken aan een product, meld dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen. 
7B. Breuk tijdens vervoer
Komt een artikel onverhoopt beschadigd aan en is er zichtbaar sprake van "breuk tijdens het vervoer", meldt dit dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 werkdagen na ontvangst van het pakket.
Een schadeclaim moet binnen 7 werkdagen door ons bij PostNL gemeld worden. Buiten deze 7 dagen kan een schadeclaim niet meer in behandeling worden genomen. 

 

8. Garanties
"De Vrolijke Engel" staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van "De Vrolijke Engel" komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging, of onoplettendheid. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.


9. Klachten- en geschillenprocedure
We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Sinds 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


10. De wet- en regelgeving
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van "De Vrolijke Engel" is het Nederlands recht van toepassing.


11. Speciale situaties
"De Vrolijke Engel" houdt zich te allen tijde het recht voor klanten te weigeren die op wat voor manier ook geprobeerd hebben misbruik te maken van de diensten van "De Vrolijke Engel". De klant zal van de reden van deze weigering op de hoogte gesteld worden.
Als een bestelling beschadigd of zoek raakt tijdens het vervoer, probeert "De Vrolijke Engel" altijd de juiste oplossing te vinden in overleg met het vervoersbedrijf. Hetzij door middel van het retour sturen van het door u betaalde bedrag of het opnieuw verzenden van het door u bestelde produkt. Uiteraard proberen wij eerst te achterhalen wat er mis is gegaan en waar de schuld ligt.

U koopt momenteel artikelen voor lijstje '' Stop aankopen voor dit lijstje