Communie categorie toegevoegd

Communie categorie toegevoegd

We hebben naar aanleiding van zoekstatistieken een categorie met communie cadeautjes toegevoegd.

Er blijken niet veel webshops te zijn die artikelen voor de Eerste heilige communie aanbieden. We zijn op zoek gegaan en hebben een aantal hele leuke communie items gevonden. We blijven uiteraard op zoek naar nog meer leuke, betaalbare communie cadeautjes en hopen de categorie snel uit te kunnen breiden.

Voor meer informatie over de Eerste heilige communie kun je terecht op Wikipedia

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
U koopt momenteel artikelen voor lijstje '' Stop aankopen voor dit lijstje