LichtWesen

LichtWesen essences zijn een werktuig tot zelfinzicht, de bewustwording en de zelfontplooiing. Zij zijn een weg tot eigen meesterschap, om de ware Zelf te ontplooien en te leven.